Informatie over de spot

De kitespot Terschelling Groene Strand ligt aan de wadkant van het eiland, vlak naast de haven. Het water is vlak en erg getij-afhankelijk. De waterdiepte varieert tussen de 20 cm en 2 meter diep. Wanneer het eb wordt kan de uitgaande stroming erg sterk zijn. Je kunt tot vrij ver staan in het water wat dit een goede spot maakt voor beginnende kitesurfers. Wel is er minder ruimte dan op de Noordzee, het wordt echter bijna nooit echt druk. Met hoogwater is er maar een klein strand om van te launchen. Belangrijke regels Voor de kitesurfspot Terschelling Groene Strand zijn een aantal duidelijke afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat en de gemeente Terschelling. Er is namelijk een geheel kitesurfverbod voor de Waddenzee (vastgelegd in het Binnenvaart Politie Regelement). Je mag hier kitesurfen tussen 1 juni en 31 augustus en de volgende regels gelden:
 • Hou afstand van de vaargeul die is aangegeven met een gele boei.
 • Vaar niet verder dan de rode boei SG20. Hier ligt een zandplaat waar het erg ondiep wordt.
 • Ga alleen het water op bij aanlandige wind.
 • Starten en landen van de kite gebeurt op het strand, dus niet op het grasveld voor de strandtent.
 • Je mag de overige strandgebruikers niet hinderen.
Bereikbaarheid Je kunt Groene Strand gewoon invoeren in je navigatie. Als je net van de boot komt sla je linksaf en je bent er al. Terschelling is een klein eiland. Als je al met de auto komt kun je je auto gratis parkeren in het dorp West-Terschelling.

  Faciliteiten

  • + Gratis parkeren
  • + Parkeren dicht bij spot
  • + Eetgelegenheid

  Omstandigheden

  • + Getij
  • + Vlak water
  • + Ondiep water
  • + Breed strand
  • + Zandstrand