Informatie over de spot

De kitespot Hellevoetsluis ligt aan het Haringvliet. Je mag hier kitesurfen bij het Hoornse Gat, dit is opgenomen in het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren. Het water is hier vlak tot choppy en wordt redelijk snel diep. De locatie is nog niet gemarkeerd met gele tonnen vanwege de aanwezige vaargeul. Rijkwaterstaat is op zoek naar een oplossing zodat de kitespot goed aangeduid kan worden. Er is een zeer klein zandstrandje waar een weg dicht achter ligt. De rest van de kust bestaat uit stenen blokken. Hou voldoende afstand tot de kant en wees voorzichtig tijdens het starten en landen. Belangrijke regels Kitesurfen is alleen toegestaan bij het Hoornse Gat. Hou voldoende afstand tot de vaargeul, zeker aangezien de locatie nog niet is gemarkeerd. In de zomer is het hier erg druk met pleziervaart. Bij de Haringvlietdam op het Quakstrand is het NIET toegestaan om te kitesurfen. Bereikbaarheid Je kunt gratis parkeren op de parkeerplaats en vanaf hier naar het kleine strandje lopen waar je je kite kunt oppompen en starten.

Faciliteiten

  • + Gratis parkeren
  • + Parkeren dicht bij spot

Omstandigheden

  • + Diep water
  • + Vlak water
  • + Choppy
  • + Klein strand
  • + Zand strand
  • + Gras